En kirke af levende stene ...

Se på de foregående og følgende sider, hvordan en fri menighed er funderet, og hvordan den opstod.

Vi var, da frimenigheden blev oprettet, en del af det tyske rige, fordi Danmark ved Dybbøl tabte  krigen mod Prøjsen i 1864, og vi er i dag en del af Sønderjylland, fordi vi efter Første Verdenskrig stemte os hjem til Danmark. På den baggrund fremstår vi i dag som en fri og nutidig  menighed.