Rødding Frimenighedskirke

Fra tidligere gymnastiksal til kirkebygning ...

Kirkesalen på højskolegården var skolens oprindelige gymnastiksal og ikke ret stor, og da tilslutningen fra omkring århundredskiftet voksede jævnt og støt, blev den gamle kirkesal efterhånden for lille. Spørgsmålet om opførelse af en ny kirkebygning blev drøftet ved årsmødet i 1907. Ved et senere møde blev der foretaget en afstemning, hvor 35 bidragydende medlemmer stemte for og 19 imod at bygge. - Og man gik i gang!

Murene blev opført, kirken - med plads til 400! - kom under tag i efteråret 1908. Menighedens egen ungdom gav en klokke, og kirken  kunne indvies første søndag i advent 1909. 

Kgl. bygningsinspektør og arkitekt Johannes Magdahl Nielsen forestod arbejdet med at opføre kirken.