Billeder i konfirmandstuen

Også fremover vil konfirmandstuen danne rammen om skiftende udstillinger

Som fast udsmykning vil Svend Boe Hauggaards skitse til Se, nu stiger solen-antependiet fremover hænge på konfirmandstuens endevæg. Udgangspunktet er selvfølgelig Jakob Knudsens store salme Se, nu stiger solen (DDS 754), og det er især strofen Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, som Hauggaard har ladet sig inspirere af i arbejdet med det nye altertæppe til Frimenighedskirken.

 

 

Tidligere udstillinger i konfirmandstuen

Antydningens kunst

Billedkunstner Ingrid Kathrine Willesen fra Billund udstiller i konfirmandstuen med fernisering søndag den 30. marts efter gudstjenesten.

Adskillige gallerier, kunstmuseer og Vestjyllandsudstilligen i Janus Bygningen har haft udstilling af Ingrid Kathrine Willesens malerier. Nu kommer hun til os.

Ingrid Kathrine Villesen maler universelle billeder med evigt gyldige temaer. Hendes poetiske malerier lægger op til fordybelse. Er forståelige for alle, der åbner hjerte og sind for disse billeder malet med stofligt nærvær, lyrisk kolorit og den stilfærdige styrke, der er hendes personlige stil.

 

Ingrid har altid malet. Hun maler kvinder i samtale omkring et bord, høns og den sorte hund på gårdspladsen, får på marken, glødende efterårsløv, fjord og hav, marker og gårde. Motiverne er antydet skitseagtigt, og tro er hun mod sin opvækst på landet ved Lemvig, hvor man aldrig forsnakker sig, men mestrer antydningens kunst med alt det usagte og indirekte, der ligger mellem ordene. 

 

 


 

 

Sten Børsting udstiller i konfirmandstuen

Sten Børsting er keramiker med bopæl og værksted i Ribe midtby. Ripenser og bundet til Vadehavet. Med der er også global udsigt.

I de sidste 20 år har rejser og ophold i udlandet været en kilde til megen inspiration og for udviklingen af nye ideer og ny teknik: en ægyptisk dør, en japansk brændestabel, et skrifttegn, en bevokset sten - øjeblikke af oplevelse, der omsættes og transformeres ind i nye ideer og former. Sten Børsting arbejder både i stentøjsteknik og i den danske RAKU tradition, en produktion især præget af unika-arbejder og skulpturer samt mindre serier af brugsting: små æsker med låg, tårne, vaser, krukker m.m.

Svævende Verdener

Udstillingen Svævende Verdener kan ses i både kirke og konfirmandstue 

Askov-parret Cecilie Bendixen og Sophus Ejler Jepsen skriver bl.a. som optakt til udstillingen: Det viser sig i papirets folder, i den måde skyerne stråler på, i tankernes strukturer, i tanken om afstande, højder og længder, i tekstens floder, imellem linierne, i tegnenes symmetrier, i den intuitive fonemmelse for voluminers vægt og fylde, som en usynlig modstand i materialet, i drivkraften til bevægelse og i rodets geometri. Læs mere i kirkebladet side 10.


Udstilling med Marlene S. Antonius' billeder af de tre søskende, Aage, Ejner og Elna fra Harreby

De tre
Værksted
Familiefoto

Torsdag den 7. marts 2013 er der fernisering af fotograf Marlene Antonius' fotoudstilling med billeder af Aage, Ejner og Elna, som også er titlen på den fælles bogudgivelse med Søren Ryge Petersen (Gads Forlag 2012).

Søren Ryge Petersen skriver i et PS i forordet til bogen: "Billeder og ord kan så meget. Desværre kan de ikke fastholde og gengive dialekten, det bløde, syngende, sønderjyske sprog, som er det eneste, Aage, Ejner og Elna bruger. Det bedes man forestille sig." - Og det gør vi så!

Bogens kommentar til billedet af de tre i sofaen: Dette billede får Elna til at le for første gang, en høj, perlende latter. Hun er tilfreds med det og også med sig selv. Hun er 91 år, blev aldrig gift og fik ingen børn. Men hun bor sammen med sin lillebror Aage og har sit eget kammer, og det er godt at vide, at hun ikke bor helt alene i en lille lejlighed i Gråsten, for han passer godt på sin søster. Og sin bror.


Ole Finnerups akvareludstilling

Torsdag den 23. august kl. 14.30 er der samtidig med sensommerens første Torsdagsmøde fernisering af Ole Finnerups akareludstilling i konfirmandstuen - bl.a. med lokale Rødding-motiver.

Ole Finnerup, Ærø, var gennem mange år højskolelærer på Ryslinge Højskole og er en stor kender af H. C. Andersen og alt det fynske. Torsdag den 23. august hører vi også hans foredrag Om at se sig selv fra oven - med afsæt i H. C. Andersens selvafsløringer.

 


Udstilling med billeder fra Uganda, Jylland og andre lande i konfirmandstuen

I foråret 2012 hang Bent Nicolajsens billeder taget i alle de riger og lande, som han har besøgt enten alene eller sammen med sin familie.

Konfirmandstuen var, som altid, selvfølgelig åben i forbindelse med et arrangement.

 


Mozart-aften med Sct. Marie Kirkes Motetkor

Motetkoret i Sct. Marie Kirke

Vi fik en musikalsk oplevelse, da vi onsdag den 28.maj kl. 1930, aftenen før Kr. Himmelfartsdag, fik besøg af det velsyngende Sct. Marie Kirkes Motetkor fra Sønderborg, der bliver dirigeret af organist Helge Granum.

 

Koncertens hovedværk er W.A.Mozarts Missa Brevis nr. 4 i D-dur KV 194 for soli, kor og orkester.

 

Mozart forsøgte som 18 årig organist i Salzburg at tilfredsstille ærkebiskop Colloredos krav om kortfattethed og præcision i sammensætningen af denne messe, som fremstår indholdsrig og kunstfærdig på en enkel og genial måde. Messen var den første af Mozarts mange messer, der opnåede at blive trykt – efter hans død.

 

Messens 4 solistopgaver og orkestrets continuogruppe udføres af motetkorsmedlemmer. I spidsen for instrumentalensemblet står de to talentfulde unge violinister Ida Siemens Lorenzen (modtager af legat fra SASO og 1. præmie fra Berlingskes musikkonkurrence) og Rasmus Cornelius Hansen. Begge har de stået sammen som solister foran Sønderjyllands Symfoniorkester.

 

Foruden Messen synger koret bl.a. Antonio Lottis udtryksfulde 8-stemmige Crucifixus  og Heinrich Schütz’ meget dramatiske korværk Saul  om Paulus’ omvendelse; for at understrege dramatikken i begivenheden har Schütz komponeret værket for orkester og hele 3 kor: to 4-stemmige og  et 6-stemmigt solistkor, placeret 3 forskellige steder i rummet.

 

Der er fri entré.