Kirkebil

Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles kirkebil ved henvendelse til Solveigs Taxa 7484 1668. Ring gerne dagen før inden kl. 12.00.

  Luther i Rødding i anledning af 500-året for Reformationen


  Årsmøde 2015 i Rødding i Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder

  Søndag den 3. maj 2015 efter aftengudstjenesten kl. 19.00 var der orienterede møde, hvor man kunne melde sig som frivillig hjælper til selve årsmødet, der afholdtes den 7. juni.

  Den 7. juni blev en helt igennem fantastisk dag. Se billeder på forsiden.

  Læs programmet for årsmødet her. Og her programmet for det efterfølgende højskolekursus.

  Menighedsudvalget

   

   

   

   

   

   

  Jubilæumsarrangementet For Søren den 10. november 2013 i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag

  Et yderst spændende og flot program var sammensat til dagen begyndende med gudstjeneste i kirken. På højskolen var der frokost, et blændende foredrag ved Henrik Bækgaard samt kaffe, inden dagen blev rundet af med partier fra Mozarts opera  Don Juan fremført af unge operasangere fra Operaen ved Grænsen.

  Små hundrede mennesker deltog - de gik hjem en stor oplevelse rigere.

  Et lignende arrangement - med en anden overskrift - tåler absolut en gentagelse.  

  For Søren-dagen var resultatet af et samarbejde mellem Rødding Bibliotek, Rødding Højskole, Folkeuniversitetet, Rødding Sogn, Rødding Frimenighed og Grundtvigsk Forum Kongeåen - støttet af Kulturelt Samråd i Vejen Kommune.


  Så er vi her igen!
  Rødding Kirkes Spire- og Pigekor med Kong Salomo?

  En dejlig koncert for små som store. Sigurd Barrett fik stor hjælp fra Snapper, sin trio og af Rødding Kirkes dygtige Spire- og Pigekor. 


  Konfirmation skærtorsdag den 28. marts 2013

  Familiegudstjeneste 4. søndag i advent med krybbespil

  Så gør vi sådan, når til kirke vi gå
  3 vise mænd med guld, røgelse og myrra

  Mens vi ventede ... tændte det sidste lys i adventskransen, mødte Maria, Josef, barn Jesus, hyrderne, engle, de vise mænd  - og sang julen ind, og Lissi tog adventskransen, som hang højt oppe, ned.

  Se flere billeder.


  Fælles gudstjeneste den 3. juni 2012 på plænen foran højskolen

  Rødding Sognemenighed og Rødding Frimenighed ved sognepræst Sara Huulgaard og vor egen Mette Geil forestod gudstjenesten.

  Rødding Egnskor under ledelse af organist Annemarie Holm medvirkede ved gudstjenesten, som efterhånden er blevet en fast tradition i forbindelse med byfesten i Rødding.


   

  Konfirmander 2012 i Frimenighedskirken Skærtorsdag den 5. april

  Kalender

  BegivenhedDato

  Livstråde, broderi-workshop v/ brodøse Bettina Andersen

  ”Der er nogle tråde, som følger os gennem hele livet … Bevidst og ubevidst. Af og …

  20. nov 19:00
  21:30
  20. nov 19:00 -
  21:30

  Ingen gudstjeneste

  25. nov  
  25. nov

  Adventskoncert ved Sønderjysk Pigekor

  I et fint samarbejde mellem Foreningen Norden og Rødding Frimenighed inviteres alle …

  25. nov 16:00
  17:00
  25. nov 16:00 -
  17:00

  Sang og fortælling i Frimenighedskirken v/ Per Krøis Kjærsgaard

  ...danser til himmelens stjerneskud... Sang og fortælling v/ Per Krøis Kjærsgaard, …

  25. nov 19:30
  20:30
  25. nov 19:30 -
  20:30

  Salmesangsgudstjeneste

  Derfor bære blus vi med glæde! (HS 211)

  27. nov 19:30
  20:30
  27. nov 19:30 -
  20:30

  Koncert med Den danske Salmeduo

  Den danske Salmeduo - Christian Vuust på saxofon og klarinet og Hans Esbjerg på …

  29. nov 20:00
  21:00
  29. nov 20:00 -
  21:00

  Adventsgudstjeneste

  Vær velkommen, Herrens år (DDS 74).

  2. dec 10:00
  11:00
  2. dec 10:00 -
  11:00

  Læsekreds i konfirmandstuen

  Ruslands-tema i læsekredsen – efter VM og topmøde... Torsdag den 6. …

  6. dec 16:00
  17:30
  6. dec 16:00 -
  17:30