Samtalesalon i konfirmandstuen

16.03.2018 kl. 19:30 - 21:30

Frie skoler, frie menigheder – er det stadig en mulighed i det 21. århundrede?

De seneste par år har set omfattende lovgivning og administrativ indgriben på en række felter, som man hidtil har forestillet sig var omfattet af frihedsrettighederne: Imampakken med krav om, at eleverne i fri- og efterskoler skal blive demokrater og folkeoplysningen skal have et bestemt politisk formål; trossamfundsloven, der klargør frimenighedernes status som trossamfund og fastslår, at lovgiver sætter grænserne for religionsfrihed; borgerforslag om at forbyde en oldgammel rituel praksis, der ikke giver påviste sundhedsmæssige udfordringer; ghettoplanen, der flytter på mennesker og afskaffer lighed for (straffe)loven; administrativ brug af big data til at identificere, udpege og overvåge familier, der synes at ’falde uden for’ etc. Fra det maoistiske Kina hører vi om sådan en styringspolitik. – og samtidig disruption af de offentlige institutioner og aftalesystemerne på det offentlige arbejdsmarked og udbredelse af ’stat’ over hele landet.
Hvordan skal vi i det 21. århundrede forstå forholdet mellem stat som regulering og styring – og borger som individ, familie og fællesskab – f.eks. på en fri skole og i en frimenighed? Er der grænser for stat? Er der plads til forestillingen om den fri skole, den fri menighed? Lisbet Christoffersen, der er professor i ret og religion på Roskilde Universitet og leder flere store forskningsprojekter, har en omfattende viden om både de nye regler for frimenigheder og friskoler og de afgørende ændringstendenser vi ser netop nu. Hun lægger op til samtale i salon’en, hvor Carl Holst, Rødding og medlem af Folketinget, er den anden samtalepart.

En aften, hvor der også er ost og rødvin i konfirmandstuen, og sang til!
Alle er velkomne!
Rødding Frimenighed,
Frimenighedspræst Mette Geil

<- Tilbage