Kirkebil

Til alle gudstjenester i frimenigheden kan der frit bestilles kirkebil ved henvendelse til Solveigs Taxa 7484 1668. Ring gerne dagen før inden kl. 12.00.

  Luther i Rødding i anledning af 500-året for Reformationen


  Årsmøde 2015 i Rødding i Foreningen af Grundtvigske Fri- og Valgmenigheder

  Søndag den 3. maj 2015 efter aftengudstjenesten kl. 19.00 var der orienterede møde, hvor man kunne melde sig som frivillig hjælper til selve årsmødet, der afholdtes den 7. juni.

  Den 7. juni blev en helt igennem fantastisk dag. Se billeder på forsiden.

  Læs programmet for årsmødet her. Og her programmet for det efterfølgende højskolekursus.

  Menighedsudvalget

   

   

   

   

   

   

  Jubilæumsarrangementet For Søren den 10. november 2013 i anledning af Søren Kierkegaards 200 års fødselsdag

  Et yderst spændende og flot program var sammensat til dagen begyndende med gudstjeneste i kirken. På højskolen var der frokost, et blændende foredrag ved Henrik Bækgaard samt kaffe, inden dagen blev rundet af med partier fra Mozarts opera  Don Juan fremført af unge operasangere fra Operaen ved Grænsen.

  Små hundrede mennesker deltog - de gik hjem en stor oplevelse rigere.

  Et lignende arrangement - med en anden overskrift - tåler absolut en gentagelse.  

  For Søren-dagen var resultatet af et samarbejde mellem Rødding Bibliotek, Rødding Højskole, Folkeuniversitetet, Rødding Sogn, Rødding Frimenighed og Grundtvigsk Forum Kongeåen - støttet af Kulturelt Samråd i Vejen Kommune.


  Så er vi her igen!
  Rødding Kirkes Spire- og Pigekor med Kong Salomo?

  En dejlig koncert for små som store. Sigurd Barrett fik stor hjælp fra Snapper, sin trio og af Rødding Kirkes dygtige Spire- og Pigekor. 


  Konfirmation skærtorsdag den 28. marts 2013

  Familiegudstjeneste 4. søndag i advent med krybbespil

  Så gør vi sådan, når til kirke vi gå
  3 vise mænd med guld, røgelse og myrra

  Mens vi ventede ... tændte det sidste lys i adventskransen, mødte Maria, Josef, barn Jesus, hyrderne, engle, de vise mænd  - og sang julen ind, og Lissi tog adventskransen, som hang højt oppe, ned.

  Se flere billeder.


  Fælles gudstjeneste den 3. juni 2012 på plænen foran højskolen

  Rødding Sognemenighed og Rødding Frimenighed ved sognepræst Sara Huulgaard og vor egen Mette Geil forestod gudstjenesten.

  Rødding Egnskor under ledelse af organist Annemarie Holm medvirkede ved gudstjenesten, som efterhånden er blevet en fast tradition i forbindelse med byfesten i Rødding.


   

  Konfirmander 2012 i Frimenighedskirken Skærtorsdag den 5. april

  Kalender

  BegivenhedDato

  Alle-helgens-film på storskærm i konfirmandstuen

  Vi viser i år Luther-filmen på storskærm, se omtale i kirkeblad. Fri entré med kaffe …

  26. okt 19:00
  21:30
  26. okt 19:00 -
  21:30

  500 år for Reformationen markeres i kirken og på højskolen

  31. okt 09:00
  21:00
  31. okt 09:00 -
  21:00

  Nu fryder sig hvert jubelkor

  Morgensang i kirken om Luther v/Mette Geil

  31. okt 09:00
  09:30
  31. okt 09:00 -
  09:30

  Livsglæde i dødens ansigt

  Foredrag på højskolen. Med afsæt i "treenigheden", Luther, Grundtvig og …

  31. okt 09:40
  12:00
  31. okt 09:40 -
  12:00

  Martin Luther - Mennesket og musikken

  En musikalsk billedfortælling ved Søren Voigt Juhl, højskoleforstander, teolog og …

  31. okt 14:00
  15:30
  31. okt 14:00 -
  15:30

  Som da Luther prædikede - Luther-gudstjeneste

  Mette Geil forestår en prædiken af Luther med lyssætning i kirken som på Luthers tid.

  31. okt 16:30
  17:30
  31. okt 16:30 -
  17:30

  Middag med lutter godbidder på menuen

  Deltagelse kræver, at man har bestilt madbillet senest 27.okt. ved at skrive …

  31. okt 18:00
  19:00
  31. okt 18:00 -
  19:00

  Middag med lutter godbidder på menuen

  Deltagelse kræver, at man har bestilt madbillet senest 27.okt. ved at skrive …

  31. okt 18:00
  19:00
  31. okt 18:00 -
  19:00

  Når sangen giver os vinger

  Koncert med Zenobia i kirken.

  31. okt 19:30
  20:30
  31. okt 19:30 -
  20:30